You are currently viewing Archanioł Rafał – opinia

Archanioł Rafał – opinia

  • Post author:
  • Post category:ikony

Marcin napisał dla mojej rodziny piękną ikonę przedstawiającą Archanioła Rafała wraz z jego insygniami. Był to prezent ode mnie dla mojego męża, który bardzo identyfikuje się ze swoim drugim imieniem – Rafał.

Dowiedziałam się również wielu ciekawych rzeczy na temat ikony od jej twórcy – Marcin opowiedział nam o znaczeniu kolorów, symbolice a także o tym, czy ikonę można święcić oraz jak to ewentualnie zrobić.

Ta ikona jest dla nas obecnie bardzo cenna w wymiarze duchowym. Nie zapominajmy, że Archanioł Rafał to obrońca przed różnymi niebezpieczeństwami, a ostatnie czasy są szczególnie wymagające w tym zakresie… Modlimy się do Świętych, ale nie zapominajmy też o Archaniołach.

Nasza ikona wykonana przez Marcina przybliża nas do modlitwy i w jakiś sekretny sposób pomaga się modlić. Pewnie dzięki pomocy Archanioła Rafała oraz modlitwom Marcina podczas pisania naszej ikony. Jej kolorystyka jest bardzo ciepła, a złoto nadaje jej dodatkowo mistycznego blasku świętych obrazów zbliżających nas do Boga i sacrum.

Ktoś może zapytać „a właściwie po co ta ikona? i bez niej można się modlić”. Tak, ale jak mówił mój nauczyciel matematyki – wszystko można policzyć w głowie jednak większości ludzi do dobrego liczenia potrzebny jest ołówek… 🙂

Z darem modlitwy zatem.

Monika Wiącek-Areco